Wat verwacht u van de nieuwe burgemeester?

Aan welke eisen, wensen en verwachtingen zou de nieuwe burgemeester volgens u moeten voldoen? Uw input wordt gebruikt bij het opstellen van een profielschets. Deze profielschets weerspiegelt wat er van de burgemeester wordt verwacht en wat de burgemeester van Amsterdam mag verwachten. Hij wordt gebruikt bij het maken van een afweging over geschiktheid van sollicitanten naar het burgemeesterschap.

Dit is een pagina van de gemeenteraad van Amsterdam